CEO Microsoft Chỉ Trích Amazon Và Google Gian Lận Hệ Thống Để Áp Đảo Các Nhà Bán Lẻ