HỌC BỔNG DU HỌC MỸ TẠI CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, BAKERSFIELD

HỌC BỔNG DU HỌC MỸ TẠI CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, BAKERSFIELD

HỌC BỔNG DU HỌC MỸ TẠI CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, BAKERSFIELD

Đại học California State University, Bakersfield (CSU Bakersfield) là một trường đại học công lập được thành lập vào năm 1965, nằm ở Bakersfield,  ngay trung tâm California, Hoa Kỳ

Chương trình đào tạo đa dạng, học bổng hấp dẫn thu hút sinh viên quốc tế

Vì sao nên chọn học tại CSU Bakersfield ?

Yêu cầu đầu vào

Học phí

Học bổng

Xem thêm tại https://iseastudy.vn/blogs/du-hoc-my/hoc-bong-du-hoc-my-tai-california-state-university-bakersfield?_ga=2.173021984.2034944034.1568623172-218512215.1568269964