Lõi lọc than hoạt tính nén CTO loại bỏ chất ô nhiễm, Clo cho nước

Lõi lọc than hoạt tính nén CTO loại bỏ chất ô nhiễm, Clo cho nước

Ứng dụng của than hoạt tính nén CTO trong xử lý nước (hoặc lọc nước trong gia đình): để tẩy các chất bẩn vi lượng, khử màu, khử mùi, khử Clo, loại bỏ asen trong nước, thành phần kim loại nặng,...
Lõi lọc than hoạt tính nén được dùng phổ biến trong hệ thống lọc nước RO gia đình, bộ cốc lọc nước sinh hoạt, trong bình lọc rượu giúp loại bỏ andehit,...
Kích thước 10'',20'',30''. cấp độ lọc chính xác 5 micron.