Sản xuất thùng rác Composite 660L, xe thu gom rác công cộng chất lượng tốt