Tôn PU cách âm cách nhiệt, tôn xốp chống nóng giảm ồn