Giỏ Sò Bàng
Giỏ Sò Bàng 1
Giỏ sò bàng được làm từ cỏ bàng phú mỹ 100% bởi bàn tay của các nghệ nhân là người dân bản địa
Admin 1Shop | 26/10/2023 20:38 |
269,000
Balo Bàng Cỡ Nhỏ
Balo Bàng Cỡ Nhỏ 1
Balo bàng được làm từ 100% cỏ bàng phú mỹ, qua bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân.
Admin 1Shop | 09/09/2023 14:45 |
269,000 299,000 đ
Giỏ Sò Bàng
Giỏ Sò Bàng 1
Giỏ sò bàng được làm từ cỏ bàng phú mỹ 100% bởi bàn tay của các nghệ nhân là người dân bản địa
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:50 |
269,000
Dép Cỏ Bàng Quai Ngang
Dép Cỏ Bàng Quai Ngang 1
Sản phẩm dép cỏ bàng quai ngang là một sản phẩm được làm từ cây cỏ bàng tự nhiên 100%, và được làm thủ công bởi các nghệ nhân tại địa phương. Cỏ bàng được làm khô và đan thật chắc chắn, tinh tế để tạo ra một sản phẩm trên cả tuyệt vời. 
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:49 |
149,000
Dép Cỏ Bàng Quai Ngang
Dép Cỏ Bàng Quai Ngang 1
Sản phẩm dép cỏ bàng quai ngang là một sản phẩm được làm từ cây cỏ bàng tự nhiên 100%, và được làm thủ công bởi các nghệ nhân tại địa phương. Cỏ bàng được làm khô và đan thật chắc chắn, tinh tế để tạo ra một sản phẩm trên cả tuyệt vời. 
Admin 1Shop | 30/05/2023 00:49 |
149,000
Giỏ Bàng Cở Nhỏ
Giỏ Bàng Cở Nhỏ 1
Giỏ được làm từ cây bàng, cói và lục bình tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân trong vùng
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:49 |
99,000
Balo Bàng Cở Lớn
Balo Bàng Cở Lớn 1
Balo Bàng được làm từ cây bàng, cói và lục bình tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân trong vùng
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:49 |
269,000
Giỏ Cỏ Bàng Xách Tay - TRẮNG
Giỏ Cỏ Bàng Xách Tay - TRẮNG 1
Giỏ được làm từ cây cỏ bàng 100% ngoài tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân trong vùng
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:48 |
369,000 379,000 đ
Balo Bàng Cở Nhỏ
Balo Bàng Cở Nhỏ 1
Balo bàng được làm từ 100% cỏ bàng phú mỹ, qua bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân.
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:02 |
269,000 299,000 đ
Giỏ Bàng Xách Tay
Giỏ Bàng Xách Tay 1
Giỏ được làm từ cây cỏ bàng 100% ngoài tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân lành nghề tại địa phương
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:02 |
370,000
Ví Bàng Cầm Tay
Ví Bàng Cầm Tay 1
Ví cầm tay được làm từ cỏ bàng tự nhiên 100%, được đan thủ công bởi người dân địa phương
Thảo Điền Phú Mỹ | 30/05/2023 00:01 |
159,000
Giỏ Bàng Cở Nhỏ
Giỏ Bàng Cở Nhỏ 1
Giỏ được làm từ cây bàng, cói và lục bình tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân trong vùng
Admin 1Shop | 25/02/2023 14:21 |
99,000
Balo Bàng Cở Lớn
Balo Bàng Cở Lớn 1
Balo Bàng được làm từ cây bàng, cói và lục bình tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân trong vùng
Admin 1Shop | 25/02/2023 14:20 |
269,000
Giỏ Cỏ Bàng Xách Tay - TRẮNG
Giỏ Cỏ Bàng Xách Tay - TRẮNG 1
Giỏ được làm từ cây cỏ bàng 100% ngoài tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân trong vùng
Admin 1Shop | 25/02/2023 14:19 |
369,000 379,000 đ
Giỏ Bàng Xách Tay
Giỏ Bàng Xách Tay 1
Giỏ được làm từ cây cỏ bàng 100% ngoài tự nhiên. Được đan thủ công từ những nghệ nhân lành nghề tại địa phương
Admin 1Shop | 25/02/2023 14:18 |
370,000
Ví Bàng Cầm Tay
Ví Bàng Cầm Tay 1
Ví cầm tay được làm từ cỏ bàng tự nhiên 100%, được đan thủ công bởi người dân địa phương
Admin 1Shop | 25/02/2023 14:14 |
159,000