Liên hệ Cơ khí chế tạo Khải Vỹ

Địa chỉ: Đường ĐT747B, Khu phồ Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 0385429989
https://www.google.com/maps/search/x%C6%B0%E1%BB%9Fng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A3i+v%E1%BB%B9/@10.9947531,106.746186,20z
  • 336221
  • (*) Thông tin bắt buộc

    Gửi liên hệ