Cuộc chiến màn hình lớn, Samsung Galaxy X hay là chết?