Liên hệ Hoàng Yến Food

Địa chỉ: 7/45 thành thái, phường 14, quận 10, tp HCM
Điện thoại: 0328884473
https://www.google.com/maps/place/7,+45+Th%C3%A0nh+Th%C3%A1i,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+14,+Qu%E1%BA%ADn+10,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7719118,106.6630259,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752edd286786a9:0xf3d1442b9135f79e!8m2!3d10.7719065!4d106.6652146?hl=vi-VN
  • 600751
  • (*) Thông tin bắt buộc

    Gửi liên hệ