Liên hệ Khoa Học Xanh

Địa chỉ: 43/7B, Ấp 6, Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: 0916161942
Email: nhuykhoahocxanh@gmail.com
43/7B, Ấp 6 , Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, HCM
  • 761239
  • (*) Thông tin bắt buộc

    Gửi liên hệ