Liên hệ Nhựa Công Nghiệp - Gia Dụng

Địa chỉ: 35-36 đường DD6, P.Tân Hưng Thuận Quận 12
Điện thoại: 0963838772
https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+ty+TNHH+XNK+TM+DV+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%90%E1%BA%A1t/@10.8449426,106.6196257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317529a11966576b:0x1ced47286e04f73f!8m2!3d10.8449373!4d106.6218144?hl=vi-VN
  • 883562
  • (*) Thông tin bắt buộc

    Gửi liên hệ