Thùng rác nhựa nhỏ dùng trong gia đình, thùng đựng rác công cộng