Liên hệ Trại Gà Tre Tân Châu Bắc Ninh

Địa chỉ: Đồng nguyên, Từ Sơn
Điện thoại: 0349613269
https://goo.gl/maps/gxBqgk12PGv
  • 240011
  • (*) Thông tin bắt buộc

    Gửi liên hệ