3A ,đường TX 13, phường Thạnh Xuân, quận 12 TPHCM

Trang 1 / 0