Tiếng Anh Tài Năng A1

Tiếng Anh Tài Năng A1

ID:
Giá bán: 1,490,000 vnđ
Số lượng: 30
0
| Đã bán:1 | 0 bình luận
Tiếng Anh Tài Năng
Tiếng Anh Tài Năng Online
Tiếng Anh Tài Năng Online 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này 
Hải Băng | 09/12/2022 22:24
990,000
Tiếng Anh Tài Năng B1
Tiếng Anh Tài Năng B1 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này
Hải Băng | 08/04/2022 01:42
1,990,000
Tiếng Anh Tài Năng A1
Tiếng Anh Tài Năng A1 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này
Hải Băng | 08/04/2022 01:41
1,490,000
Tiếng Anh Tài Năng C1
Tiếng Anh Tài Năng C1 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này 
Hải Băng | 08/04/2022 01:40
2,990,000
Tiếng Anh Tài Năng
Tiếng Anh Công Nghệ
Tiếng Anh Công Nghệ 1
Vừa chơi vừa học còn được giao tiếp thực tế với ông Tây xịn
Hải Băng | 05/01/2023 15:57
750,000
Tiếng Anh Tài Năng Online
Tiếng Anh Tài Năng Online 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này 
Hải Băng | 09/12/2022 22:24
990,000
Tiếng Anh Tài Năng B1
Tiếng Anh Tài Năng B1 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này
Hải Băng | 08/04/2022 01:42
1,990,000
Tiếng Anh Tài Năng A1
Tiếng Anh Tài Năng A1 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này
Hải Băng | 08/04/2022 01:41
1,490,000
Tiếng Anh Tài Năng C1
Tiếng Anh Tài Năng C1 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này 
Hải Băng | 08/04/2022 01:40
2,990,000
 -
Lộ trình Starters Up+
Lộ trình tiếng Anh công nghệ dành cho bé 06 - 07 tuổi.
0
|
6,300,000 -25%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (A)
Tiếng Anh công nghệ dành cho bé 06 - 07 tuổi.
0
|
1,600,000 -24%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (B)
Tiếng Anh công nghệ dành cho bé 06 - 07 tuổi.
0
|
1,600,000 -24%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (C)
Tiếng Anh công nghệ
0
|
1,600,000 -24%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (D)
Tiếng Anh công nghệ
0
|
1,600,000 -24%
 -
Lộ trình Movers Up+
Lộ trình tiếng Anh công nghệ dành cho bé 07 - 08 tuổi.
0
|
7,200,000 -22%
 -
Starters Up+ Online
Nâng cao khả năng hiểu tiếng Anh cho người lớn mới bắt đầu và chuẩn bị cho các học viên nhỏ tuổi tham gia kỳ thi Cambridge.
0
|
1,700,000
 -
Movers Up+ Online
Tổ chức dạy học theo mô hình học tập kết hợp, linh hoạt, gia tăng trải nghiệm học tập, thú vị cho học sinh qua Zoom, lớp học số EDUZ, Câu lạc bộ
0
|
1,900,000