Flyers Up+ Online

Flyers Up+ Online

ID:
Chủ đề: Giáo dục
Giá bán: 2,100,000 vnđ
Số lượng: 32
5
| Đã bán:6 | 1 bình luận
0
1476

Khoá học tốt

Tiếng Anh Công Nghệ
Flyers Up+ Online
Flyers Up+ Online 1
Được trải nghiệm đề thi theo form Flyers kiểu tương tác làm xong có kết quả ngay
Hải Băng | 05/01/2023 02:15
2,100,000
Khoá Học Tiếng Anh Nền Tảng
Khoá Học Tiếng Anh Nền Tảng 1
Học tập với công nghệ là xu thế tất yếu bởi mang lại nhiều ích lợi như tự chủ động tích cực học tập khám phá và tối ưu về cả chi phí đầu tư học tập
Hải Băng | 05/01/2023 02:13
750,000
 -
Lộ trình Starters Up+
Lộ trình tiếng Anh công nghệ dành cho bé 06 - 07 tuổi.
0
|
6,300,000 -25%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (A)
Tiếng Anh công nghệ dành cho bé 06 - 07 tuổi.
0
|
1,600,000 -24%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (B)
Tiếng Anh công nghệ dành cho bé 06 - 07 tuổi.
0
|
1,600,000 -24%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (C)
Tiếng Anh công nghệ
0
|
1,600,000 -24%
 -
Tiếng Anh Starters Up+ (D)
Tiếng Anh công nghệ
0
|
1,600,000 -24%
 -
Lộ trình Movers Up+
Lộ trình tiếng Anh công nghệ dành cho bé 07 - 08 tuổi.
0
|
7,200,000 -22%
 -
Starters Up+ Online
Nâng cao khả năng hiểu tiếng Anh cho người lớn mới bắt đầu và chuẩn bị cho các học viên nhỏ tuổi tham gia kỳ thi Cambridge.
0
|
1,700,000
 -
Movers Up+ Online
Tổ chức dạy học theo mô hình học tập kết hợp, linh hoạt, gia tăng trải nghiệm học tập, thú vị cho học sinh qua Zoom, lớp học số EDUZ, Câu lạc bộ
0
|
1,900,000