Công hàng bình tích áp Aquafill mới nhập về

Công hàng bình tích áp Aquafill mới nhập về

Công hàng mới về của công ty TNHH GTP Việt Nam. Công hàng về vào đầu tháng 9/2019. Đáp ứng được nhiều model cho khách hàng. Với đợt hàng này về kịp thời giao hàng cho nhiều khách hàng đã đặt hàng từ trước.