Movers Up+ Online

ID:
Chủ đề: Giáo dục
Giá bán: 1,900,000 vnđ
Số lượng: 530
0
| Đã bán:0 | 0 bình luận
0
1948
Chủ đề 1
 -
Khoá Học Tiếng Anh Nền Tảng
Học tập với công nghệ là xu thế tất yếu bởi mang lại nhiều ích lợi như tự chủ động tích cực học tập khám phá và tối ưu về cả chi phí đầu tư học tập
0
|
750,000
 -
Tiếng Anh Tài Năng Online
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này 
5
|
990,000
 -
Movers Up+ Online
Tổ chức dạy học theo mô hình học tập kết hợp linh hoạt gia tăng trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh qua Zoom lớp học số EDUZ Câu lạc bộ
0
|
1,900,000