Movers Up+ Online

Movers Up+ Online

ID:
Giá bán: 1,900,000 vnđ
Số lượng: 30
0
| Đã bán:1 | 0 bình luận
Chủ đề 1
Movers Up+ Online
Movers Up+ Online 1
Tổ chức dạy học theo mô hình học tập kết hợp linh hoạt gia tăng trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh qua Zoom lớp học số EDUZ Câu lạc bộ
Hải Băng | 2023-03-23 | 09:18
1,900,000
Khoá Học Tiếng Anh Nền Tảng
Khoá Học Tiếng Anh Nền Tảng 1
Học tập với công nghệ là xu thế tất yếu bởi mang lại nhiều ích lợi như tự chủ động tích cực học tập khám phá và tối ưu về cả chi phí đầu tư học tập
Hải Băng | 2023-03-23 | 09:18
750,000
Tiếng Anh Tài Năng Online
Tiếng Anh Tài Năng Online 1
Đội ngũ giáo viên dạy khóa học Tiếng Anh Tài Năng đúng như tên gọi của nó được Hiền Nhân Eduz tuyển chọn rất kỹ càng Mỗi tháng có những khóa thi tuyển và bài kiểm ra bắt buộc đối với giáo viên dạy những khóa học này 
Hải Băng | 2023-03-23 | 09:18
990,000
 -
|
Đã bán: 0
7,200,000
 -
1,600,000
 -
1,600,000
 -
1,600,000
 -
1,600,000
 -
|
Đã bán: 0
6,300,000
 -
|
Đã bán: 6
1,700,000
 -
|
Đã bán: 1
1,900,000
 - A1B7_5D05613Bd2 ,
|
Đã bán: 0
750,000
 -
|
Đã bán: 0
3,500,000
 -
|
Đã bán: 6
2,100,000
 -
990,000
 -
|
Đã bán: 2
1,990,000
 -
|
Đã bán: 1
1,490,000
 -
|
Đã bán: 2
2,990,000