Galaxy Note 9 với iPhone X: Trận chiến của flagship nghìn đô