Mặt phật Văn Thù Bồ Tát thủy tinh xanh lá 3.6cm kèm hộp nhung
);background-size:cover;background-position:center;'>