Samsung Galaxy S9 Sẽ Được Cập Nhật Android 8.1 Oreo